خانه / آرشیو برچسب: کتاب خوانی

آرشیو برچسب: کتاب خوانی

چرا انشا نچسب شده است؟

داوود غفارزادگان ميگويد مدرسههاي ما زنگ کتاب ندارند، معلم انشاي خلاق و کتابخوان هم نداريم، موضوعات انشا هم تکراري است و کتابهاي ادبيات خشک و بيروح است و مجموع اين شرايط زنگ انشا را غيردلچسب کرده است. اين نويسنده و ...

متن کامل »