خانه / آرشیو برچسب: بیمه طلایی

آرشیو برچسب: بیمه طلایی

     آموزش و پرورش و طرح بيمه ي تکميلي (طلايي) کارکنان

حدودا از سه سال   قبل که  طرح بيمه ي تکميلي کارکنان وزارت آموزش و پرورش در دوره  ي وزارت آقاي دکتر بابايي اجرا گرديده است تاکنون تغييرات کمي و به ويژه کيفي مهمي در ارتباط با نحوه  ي اجرايي آن ...

متن کامل »