خانه / آرشیو برچسب: ازدواج

آرشیو برچسب: ازدواج

نگاهي به ازدواجهاي عجيب در ايران!

روانشناسان و مشاوران خانواده معتقدند بايد ميان زن و مرد، يک فاصله سني منطقي وجود داشته باشد. آمارهاي ثبت احوال نيز البته تا حدي اين انگاره را تائيد ميکند. يعني اين که مردم هم در حالت عادي به اين توصيه ...

متن کامل »