خانه / گالری تصاویر

گالری تصاویر

چهار طاقی دوره ساسانی (کنار سیاه)
تنگه رودبال
کاخ اردشیر بابکان (آتشکده)
شهر گور
قلعه دختر
طبیعت میمند
سد تنگاب
مناره ی شهر گور
شهر گور
سد تنگاب
تنگه هایقر
کاخ اردشیر بابکان (آتشکده)
تنگه رودبال
کاخ اردشیر بابکان (آتشکده)
طبیعت میمند
کاخ اردشیر بابکان (آتشکده)
کاخ اردشیر بابکان (آتشکده)
کاخ اردشیر بابکان (آتشکده)
کاخ اردشیر بابکان (برم آتشکده)
کاخ اردشیر بابکان (آتشکده)
امامزاده داوود (خرقه)
کاخ اردشیر بابکان (آتشکده)
امامزاده داوود (خرقه)
نقاره خانه

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*