خانه / اقتصادی

اقتصادی

بي تفاوتي به شرايط اقليمي و فرهنگي از دلايل شکست برنامه هاي کشاورزي است

مسئول توسعه روش هاي نوين آبياري سازمان جهاد کشاورزي استان فارس اعلام کرد: حداقل يکي از دلايل شکست برنامه هاي کشاورزي در چند دهه گذشته بي تفاوتي و بي توجهي نسبت به شرايط اقليمي و فرهنگي است. مهندس شهرام محمدي ...

متن کامل »

پنجم مهرماه آغاز سرشماري عمومي كشاورزي در فارس

به گزارش ايسنا عبدالحميد سنگي گفت: بخش كشاورزي اهميت ويژهاي در اقتصاد دارد به طوري كه حدود ۱۸ درصد از توليد ناخالص ملي و ۲۰ درصد از اشتغال كشور را تامين ميكند. اين مقام مسئول گفت: با توجه به ميزان ...

متن کامل »