خانه / اجتماعی

اجتماعی

کانال تلگرام صدای شرق راه اندازی شد

کانال تلگرام صدای شرق: آخرین مطالب هفته نامه را در کانال تلگرام صدای شرق دنبال کنید. لطفا به همشهریان فیروزآبادی خود اطلاع دهید. توجه داشته باشید که برای استفاده از این امکان باید از آخرین نسخه ی تلگرام استفاده کنید. ...

متن کامل »

نگاهي به ازدواجهاي عجيب در ايران!

روانشناسان و مشاوران خانواده معتقدند بايد ميان زن و مرد، يک فاصله سني منطقي وجود داشته باشد. آمارهاي ثبت احوال نيز البته تا حدي اين انگاره را تائيد ميکند. يعني اين که مردم هم در حالت عادي به اين توصيه ...

متن کامل »

چرا انشا نچسب شده است؟

داوود غفارزادگان ميگويد مدرسههاي ما زنگ کتاب ندارند، معلم انشاي خلاق و کتابخوان هم نداريم، موضوعات انشا هم تکراري است و کتابهاي ادبيات خشک و بيروح است و مجموع اين شرايط زنگ انشا را غيردلچسب کرده است. اين نويسنده و ...

متن کامل »

فیروزآباد و جاده ابریشم

شايد عنوان فوق تعجب خوانندگان عزيز را تا حدودي بر انگيخته باشد.که چه ارتباطي ميان فيروزآباد در جنوب غربي ايران و جاده ي ابريشم در مسير شمال شرقي وجود دارد.ويا اينکه نويسنده از سر طنز ويا يک اشتباه تاريخي اقدام ...

متن کامل »

     آموزش و پرورش و طرح بيمه ي تکميلي (طلايي) کارکنان

حدودا از سه سال   قبل که  طرح بيمه ي تکميلي کارکنان وزارت آموزش و پرورش در دوره  ي وزارت آقاي دکتر بابايي اجرا گرديده است تاکنون تغييرات کمي و به ويژه کيفي مهمي در ارتباط با نحوه  ي اجرايي آن ...

متن کامل »