خانه / اجتماعی / فیروزآباد و جاده ابریشم

فیروزآباد و جاده ابریشم

شايد عنوان فوق تعجب خوانندگان عزيز را تا حدودي بر انگيخته باشد.که چه ارتباطي ميان فيروزآباد در جنوب غربي ايران و جاده ي ابريشم در مسير شمال شرقي وجود دارد.ويا اينکه نويسنده از سر طنز ويا يک اشتباه تاريخي اقدام به انتخاب اينچنين عنواني نموده است ،لطفا عجله نکنيد. قبل از ورود به توضيح مطالب مي بايست يک تذکر بسيار مهم را جدي گرفت و از ياد نبرد و آن اينکه هميشه در تمام کارها بايد جانب انصافرعايت گردد راستي انصاف از چه بابت ،ازاين جهت که در طي چند سال گذشته بعد از افتتاح جاده ي عسلويه که بزرگترين قطب و منبع انرژي جهان و کشوررا به ساير نواحي و خارج کشور متصل کرده است . مسوولان شهرستان از جمله فرماندار سابق مرحوم محمد رضا رحيمي ،و فرماندار فعلي ،همچنين دو نماينده قبل و جديد مجلس و علاوه بر آن امام جمعه ي محترم به همراه ساير مسوولان شهرستان همانند فرمانده ي انتطامي ،مديريت اداره ي راه مسکن و شهر سازي و…..طي جلسات ،مکاتبات مختلف و ديدارها با مسئولان کشوري ،استاندار و کميسيون عمراني مجلس رايزني هاي گوناگوني را براي سرعت بخشيدن به اتمام پروژه ي جاده ي دو باندي فيروزآباد به کوار را به انجام رسانيده اند که متاسفانه علي رغم اين دغدغه و نگراني ها و تلا ش هاي محلي تاکنون سرعت لازم جهت تامين اعتبار ،و افزايش امکانات براي اتمام اين مسير پر خطر به نتيجه ي دل خواه نرسيده است.و از سويي ديگر نيز بايد جانب حق و انصاف را براي مردم شهرستان فيروزآباد به خرج داد که تاکنون بر اساس آمار هاي موجود که در پي خواهد آمد دچار خسارت هاي جبران ناپذير جاني و مالي فراواني شده که تحت هيچ شرايطي قابل جبران نيست .اما قبل از آن سوالات مهمي که از مسوولان وزارتخانه ي نفت و راه وترابري سابق وجود دارد اينکه طرحي به اينچنين اهميت و اعتبار جهاني با کدام مسير و راه و امکانات مناسب قابل اتصال به شبکه ي سراسري کشور بوده است؟و آيا اين مسير يعني جاده ي عسلويه به فيروزآباد و ساير قسمت ها دفعتا به ذهن وزرا و مسوولان دست اندر کار رسيده بود؟آيا از افتتاح اين طرح سودي نصيب شهروندان فيروزآباديشده است؟اما چرا عنوان جاده ي ابريشم براي اين مسير انتخاب شده است دقت فرماييد اگر کسي فقط به تردد خودرو ها و ماشين هاي سنگين در اين مسير توجه نمايد متوجه خواهد شد که بي اغراق بيش از ۹۰در صد از تردد در اين مسير به نوعي به تاسيسات منطقه ي عسلويه ي مربوط ميشود و مقادير عظيمي از انواع کود و مواد شيميايي و تجهيزات مورد نياز در اين منطقه به ساير مناطق منتقل ميگردد. پس قائدتا در مقام قياس نميتوان آب يک اقيانوس را با يک شيلنگ معمولي به ساير قسمت ها منتقل کردبلکه اين حجم عظيم از ساخت و ساز در منطقه ي عسلويه ي و توليدات مواد گوناگون نياز به يک مسير منظم،استاندارد،و بسيار گسترده را داردتا جوابگوي اين حجم از نقل و انتقال را د اشته باشد.راستي به جز وزارت راه و مسکن وشهر سازي کدام وزارت توانايي کمک و يا ذينفع در ساخت اين مسير که بايد باعرض تاسف آن را مسير مرگ نام گذاشت را دارد.شايد باکمي دقت بتوان به وزارت ثروتمند نفتاشاره نمود. زيرا آن وزارتخانه در بسياري از نواحي کشور با ساخت مدارس ،دانشگاه ها،استاديوم هاي ورزشي و…….کمک هاي بسيار زيادي را به هموطنان نموده است.حال ساخت يک چنين مسيري براي وزارتي که عمده ثروت کشور ايران بوسيله آن تامين ميگردد نميتواند چندان مشکل باشدو از همه مهمتر اينکه خود آن وزارتخانه در استفاده از آن بطور کامل سهيم است. اما براي اعتبار بخشيدن به اين ادعا در خسارت آميز بودن مسير عسلويهبراي شهرستان فيروزآباد و اهميت توجه به اين مسير ملي فقط به تعدادي ازاين آمار ها توجه فرماييد.۱-آيا ميدانيدکه فقط در طي سه سال گذشته ي ۹۰الي ۹۲تعداد قربانيان جاده ي فيروزآباد به ميزان يک سوم شهداي فيروزآباد با رقم ۴۵۷ شهيد بوده است؟۲-آيا ميدانيدتعداد مصدومان جاده ي در همين زمان حدودا از سال ۸۹تا فروردين ۹۳به ميزان چهار برابر مصدومان فيروزآباد در زمان جنگ تحميلي عراق بر عليه ايران با تعداد حدودا ۱۶۸۰نفر مجروح زمان جنگ بوده است؟۳-آيا مي دانيددر مقابل حدودا بيش از ۴۶۰۰۰خودرو شماره شهرستان فقط۶دستگاه اتوبوس براي کم کردن ترددوسايل شخصي در مسير فيروزآباد با تقريبا ۲۰۰صندلي وجود دارد؟۴-آيا ميدانيد از بابت افزايش خودرو هاي گوناگون در شهر و جاده ي فيروزآباد به شيراز روزانه بطور متوسط ۱۰۰هزار ليتر بنزئين (سالانه ۳۶۰ميليون ليتر)و ۶۰هزار ليتر نفت گاز (سالانه۲۰۰ميليون ليتر)نفت گاز مصرف ميشود و اين يعني آلودگي هوا،انواع بيماري هاي تنفسي،سرطان،مشکلات زيست محيطي ،و باران هاي اسيدي۵-آيا ميدانيد فقط در سه سال گذشته با بررسي ميزان دريافت و پرداخت حق بيمه فقط يک شرکت بيمه در فيروزآباد به علت وجود آمار بسيار زياد بالاي تلفات و خسارت هاي قربانيان و مصدومان جاده ي به آن شرکت دچار زيان شده است بطوريکه در سال ۹۰دريافت حق بيمه ۰۰۰/۱۲۸/۶۴۰/۶۹ريال پرداخت خسارت۰۰۰/۹۹۶/۸۶۸/۷۲ريال و در سال۹۱دريافت حق بيمه ۰۰۰/۷۴۲/۱۰۹/۱۰۹ريال خسارت پرداختي ۰۰۰/۳۶۰/۱۳۳/۸۸ريال در سال ۹۲پرداخت حق بيمه ۰۰۰/۴۰۶/۶۳۵/۴۳ريال پرداخت خسارت ۰۰۰/۳۶۰/۱۳۳/۸۸ريال بوده است۶-آيا ميدانيد با تعداد خودرو هاي پلاک شده شهرستان ميتوان براي ۲۲۰۰۰واحد مسکوني داير در فيروزآباد تقريبا بيش از دو خودرو اختصاص داد۷-آيا ميدانيد با تعداد خودرو هاي موجود ميتوان با شماره هاي فيروزآباد فاصله ي۱۸۴ کيلو متري را از زنجيره ي خودرو به وجود آورديعني فاصله ي فيروزآباد تا بعد از شهرستان مرودشت ۸-آيا ميدانيد براي قربانيان حوادث جاده ي فيروزآباد در سه سال گذشته به فاصله هر هزار چهار صد متر ميتوان يک تابلو يادمان در مسير فيروزآباد به شيراز نصب کرد البته ( از تعدادقربانيان فوت شده در ساير بيمارستان هاي ساير شهر ها اطلاعي در دست نيست ) ۹-آيا ميدانيدکه در شهرستان فيروزآباد فقط ۲۰ کيلومتر خيابان براي تردد خودرو ها وجود دارد ۱۰- آيا ميدانيد مبلغ ديه فوت شدگان شهرستان فيروزآباد در سه سال گذشته به ميزان تقريبي ۲۰ ميليارد تومان بوده است .حجم تعداد خودرو هاي موجود در شهرستان و تردد خودرو هاي سنگين مربوط به منطقه ي پارس جنوبي وعدم ظرفيت جاده فيرو زآباد به شيراز عامل اصلي تصادفات ميباشد حال با توجه به آمار هاي ارائه شده مي بايست براي رفع اين مشکل مهم که يکي از عوامل اصلي قرباني شدن د انش آموزان،کسبه،پزشکان ،دانشجويان …….زنان و دختران اين مرز وبوم است چه اقداماتي انجام داد پيشنهادات:۱-ارتباط و پيگيري تامين اعتبار اين مسير در کنار وزارت راه مسکن و شهر سازي از طريق وزارت نفت و دعوت از وزير محترم نفت براي بازديد ازاين مسير با توجه به ذينفع بودن وزارت نفت در منطقه پارس جنوبي۲-ارائه آمار هاي دقيق به مراجع ديگر ازجمله دفتر مقام معظم رهبري و دفتر رياست جمهوري و در خواست اعزام نماينده ويژه براي بررسي و ارائه راهکار۳-پيگيري حل مشکلات و ادامه ي عمليات راه سازي بدون وقفه از طريق وزارت مسکن و راه سازي۴-دعوت از بخش خصوصي براي مشارکت با فروش اوراق مشارکت بانکي از طريق بانک مرکزي ۵-کمک در تجهيز امکانات بهتر و جديد تر براي کنترل و نظارت مسير توسط پليس راه محور فيروزآباد به شيراز و استفاده از گشت هوايي در روزهاي پر ترافيک۶-تجهيز قسمت درماني بيمارستان براي کمک رساني بهتر و سريع تر به مصدومان ۷-برگزاري جلسات مشترک با حضور نماينده مجلس ،امام جمعه و فرماندار در سطح استان و کشور و ارائه گزارش آن به مردم ۸-لزوم همکاري مردم عزيز شهرستان با اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي براي کاهش چشمگير خسارت هاي جاني و مالي ۹-بر خورد قانوني شديد با متخلفان مقررات راهنمايي و رانندگي بدون هيچ ملاحظه ۱۰-پيش بيني طولاني مدت در ساخت تاسيسات وابنيه مورد نياز براي جلوگيري ازدو باره کاري هاي مجدد۱۱-دريافت سهم بيشتري از بودجه ي۲در هزار وزارت نفت جهت تکميل سريع تر اين پروژه ملي ۱۲-تکميل سريع کمربند شهرستان فيروزآباد
* مدرس دانشگاه

درباره صدای شرق

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*