خانه / اجتماعی /      آموزش و پرورش و طرح بيمه ي تکميلي (طلايي) کارکنان

     آموزش و پرورش و طرح بيمه ي تکميلي (طلايي) کارکنان

حدودا از سه سال   قبل که  طرح بيمه ي تکميلي کارکنان وزارت آموزش و پرورش در دوره  ي وزارت آقاي دکتر بابايي اجرا گرديده است تاکنون تغييرات کمي و به ويژه کيفي مهمي در ارتباط با نحوه  ي اجرايي آن صورت نگرفته است . اما در همين مدت در شروع  هرسال جديد تعرفه هاي بيمه به علت گران شدن خدمات پزشکي افزايش يافته است بطوريکه اين افزايش تعرفه هاي پزشکي باعث شده است تعداد زيادي از کارکنان آموزش و پرورش از ادامه استفاده از خدمات يکسان بيمه ي طلايي انصراف داده خود و خانواده هايشان از تسهيلات نسبتا متوسط اين طرح محروم گردند بطور مثال در ارديبهشت ۹۳در دو بخشنامه ي ارسالي به واحد هاي آموزشي طي نزديک  به دو هفته قيمت بيمه ي طلايي کارکنان از ۱۷هزار تومان به ۲۳هزارتومان و سرانجام ۲۶هزار تومان تغيير نمود که  اين مسئله بيانگر نوعي شتاب در عقد قرار داد اوليه و سرانجام هم تغيير شرکت بيمه گر گرديد. حال سوالات مهمي که  از مسوولان آموزش و پرورش وجود دارد اينکه:

-با توجه به تغيير شرکت بيمه گر مشکلات جديدي در زمينه ارسال مدارک افراد بيمه تکميلي به استان جهت دريافت حق بيمه ي  کارکنان وجود داردآيا در اين زمينه چاره انديشي لازم صورت گرفته است يا خير؟

-با توجه  به اعلام رياست محترم جمهوري و وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکي جهت بهبود خدمات پزشکي  و کم شدن نرخ خدمات پزشکي در۱۳۹۳دريافت و افزايش نرخ بيمه تکميلي با توجه به  احتمال حذف يارانه تعدادي از افراد چه توجيهي دارد ؟

-آيا  مسوولان وزارت آموزش و پرورش تا کنون فکري به حال افزايش خدمات بيمه ي تکميلي کارکنان خود همانند ساير نهاد ها  کرده اند ؟

-آيا امکان راه اندازي شعبي از بيمه آتيه سازان به عنوان شرکت بيمه گر در فيروزآباد وجود دارد تا مشکلات کارکنان آموزش و پرورش فبروزآباد براي مراجعه کم تر گردد ؟

-آيا استفاده از کارت هاي هوشمند در دستور کار شرکت بيمه قرار دارد؟

-آيا مراکز طرف قرارداد از جمله بيمارستان ها ،آزمايشگاه، راديولوژي و از همه مهم تر پزشکان همکار  طرح بيمه مشخص، تهيه و اعلام شده اند ؟

-آيا خدمات بيمه ي آتيه سازان مناسب تر از بيمه ي ايران خواهد بود؟

-آيا شرکت بيمه ي ا يران هرچند خدماتش چندان مناسب نبود اما در زمينه  بيمه تکميلي کارکنان داراي تجربه ي چندين ساله بوده چرا حذف شد و آبا استخدام کارکنان شرکت بيمه آتيه سازان از جيب کارکنان آموزش و پرورش خواهد بود در پايان از مسوولان محترم در خواست دارددر جلسات استاني در اين زمينه فعال تر عمل نموده تا شاهد آينده روشن تري براي سلامت کارکنان و اعضاي محترم خانواده هاي  آنان باشيم .

شهروند فيروزآبادي

درباره صدای شرق

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*